Galerija

foto3

foto2

foto3

foto3

foto3

Kulturne znamenitosti v neposredni bližini

DOLINA STARIH MOSTOV
Dolino potoka Kožbanjščka nekateri imenujejo tudi dolina starih mostov. Kar 6 kamnitih mostov se boči čez ta potok, ki je v preteklosti povzročil mnoge poplave v dolini. Leta 1903 so tako domačini pri gradnji mosta pri Peternelu postavili kip Janeza Nepomuka, zaščitnika pred vodnimi nevarnostmi.

ZAKLADNICA GOTSKIH CERKVA

CERKEV SV. ANDREJA, GLUHO VRHOVLJE(Vrhovlje pri Kožbani)
Cerkev v notranjosti hrani izjemno poslikavo celotnega prezbiterija in slavoločne stene. Freske so delo primorskega mojstra na pragu renesanse(konec 15. in začetek 16. stoletja), ki se naslanja na Furlanijo, Tirolsko in takratne grafične predloge.

CERKEV DEVICE MARIJE NA JEZERU, Golo Brdo
Voda potoka Kožbanjščka, ki je skozi stoletja oblikovala apnenčasto površje, naj bi si tako izoblikovala tudi podzemni tok, ki teče proti reki Idrija. Po ustnem izročilu, ki se ohranja med domačini, lahko šumenje vode slišimo tudi v cerkvi. Od tod tudi njeno ime-Devica Marija na jezeru.
Pokopališčna cerkev na vzpetini nad Golim Brdom slovi po plastiki renesančnega tipa. Tako kip Marije z Jezusom kot reliefna skupina Marije zavetnice s plaščem spadata v krog del znanega mojstra Michaela Partha.

CERKEV SV. PETRA IN PAVLA, Nozno
Cerkev stoji na vzpetini pred vasjo Nozno, na kraju kjer je včasih stal stolpasti grad, ki je zapiral prehod v dolino Belskega in Kožbanskega potoka ter dalje v Furlanijo.
Gradnja je potekala na začetku 16.stoletja, kasneje pa je cerkev doživela barokizacijo zvonika in ladje.
Zanimiva je zlasti igonografska shema sklepnikov na oboku prezbiterija: rozete, grbovni ščitki donatorjev, figure.

CERKEV SV. NIKOLAJA, Neblo
Cerkev številnih gotskih elementov iz konca 15. stoletja , katere notranjščina je dobila baročno opremo, zlasti bogat zlati oltar beneškega tipa iz 17. stoletja.

CERKEV SV. MARJETE, Hruševlje
Majhna votivna cerkvica datira v 16. stoletje s svojimi gotskimi arhitekturnimi elementi;enoladijska cerkev, zvezdasto obokan prezbiterij, visoki gotski okni na J steni, zvonik na preslico.